Adresa

veganmenu.sk s.r.o.
námestie Kossútha 3087/124
Mestská tržnica I. poschodie
945 01 Komárno

Telefónne číslo

0948 544 898 (pre objednávky do Komárna)

0950-617-115 (pre objednávky do Dunajskej Stredy)

0951-568-700 (pre objednávky do Hurbanova, Bajču a Nových Zámkoch)

Rozvoz

Pondelok ……………. 11:00 – 13:00
Utorok ……………….. 11:00 – 13:00
Streda ……………….. 11:00 – 13:00
Štvrtok……………….. 11:00 – 13:00
Piatok ……………….. 11:00 – 13:00